Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
18   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
19   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
20   Kokouksen työjärjestys
21   Virkasuhteen päättäminen/Jaana Hartus
22   Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttölupa ja viran haettavaksi julistaminen
23   Kahden kunnallisen perhepäivähoitajan toimen täyttöluvat ajalle 1.4.2019-31.7.2020
24   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Säynätjoki Ilkka puheenjohtaja
Korvenranta Arja varapuheenjohtaja
Launonen Tuire jäsen
Ojala Risto jäsen
Kuikka Marjo esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Malin Kimmo kh:n puheenjohtaja
Sarvala Silmu kh:n edustaja

Nähtävilläolo  
15.3.2019 kunnan internetsivuilla