Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
48   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
49   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
50   Kokouksen työjärjestys
51 Poikkeamispäätös / Markku Kettunen
52   Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan
53   Vaalilautakunnan varajäsenen nimeäminen
54   Virkasuhteen päättäminen / Jaana Hartus
55   Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttölupa ja viran haettavaksi julistaminen
56   Koulukuraattorin toimen perustaminen ja täyttöluvan myöntäminen
57   Kahden kunnallisen perhepäivähoitajan toimen täyttöluvat ajalle 1.4.2019 - 31.7.2020
58   Kuhmoisten vuodeosaston 10:n sairaanhoitajan toimen ja tehpan lähihoitajan toimen täyttöluvat
59   Kuhmoisten kunnan aloite UPM Kymmene Oyj:n omistaman Arvajankosken vedenottamon padon purkamisesta
60 Jorma Fagerroosin kirjelmä
61   Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
62   Muut asiat
63   Kuhmoisten kunnan liittyminen Kuntaliiton USO-verkostoon kaudelle 2019 - 2020

Osallistuja Tehtävä
Malin Kimmo puheenjohtaja
Hellstén Henna jäsen
Järvenpää Juha jäsen
Launonen Kari jäsen
Manninen Susanna jäsen
Sarvala Silmu jäsen
Sumioinen Jarkko jäsen
Korppila Minna kvalt:n pj
Kankkunen Martti kvalt:n I vpj
Hattunen Kati kvalt:n II vpj
Luukkanen Sanna hallintojohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Kuikka Marjo vs. sivistystoimenjohtaja

Nähtävilläolo  
21.3.2019 kunnan internetsivuilla