Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
11   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
12   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
13   Kokouksen työjärjestys
14 Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen toimintakertomukset 2018
15   Maanvuokrauspyynnöt kiinteistöltä 291-413-5-133
16   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Ikonen Eero puheenjohtaja
Salmi Ulla jäsen
Taponen Keijo jäsen
Vesikallio Petri jäsen
Kyrö Mika tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä
Hellstén Henna kunnanhallituksen edustaja
Koskinen Saija nuorisovalt.edustaja

Nähtävilläolo  
28.2.2019 kunnan internetsivuilla