Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Kokouksen työjärjestys
4   Rakennuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018
5 Rakennuslautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen
6 Yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet 2019
7   Maastoliikennelupapäätös 2019 / Helsingin Moottorikerho ry
8 Poikkeamispäätös / Markku Kettunen
9 Heikki Kurjosen maisematyölupahakemus
10   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Liehu Markku puheenjohtaja
Ampuja Ari jäsen
Hjelm Markku jäsen
Hännikäinen Eija jäsen
Salmi Ulla jäsen
Malin Kimmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Järvenpää Juha kunnanhallituksen edustaja
Pasanen Lauri rakennustarkastaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Rajala Marja-Leena ympäristösihteeri, esittelijä

Nähtävilläolo  
21.2.2019 kunnan internetsivuilla