Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Kokouksen työjärjestys
4   Kokouskutsun lähettäminen sivistyslautakunnan jäsenille ja varajäsenille
5   Henkilökunnan ateriakorvaus 2019
6   Laskujen hyväksyminen vuonna 2019
7   Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus vuonna 2019
8   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen
9   Varhaiskasvatuslain edellyttämät muutokset ryhmäperhepäivähoitajien henkilöstönimikkeisiin päiväkotiin siirryttäessä
10   Koulukuraattorin toimen perustaminen ja täyttöluvan myöntäminen
11 Vuorohoidon järjestäminen 1. ja 2. luokan oppilaille/kuntalaisaloite
12   Lukuvuosien 2019 - 2020 ja 2020 - 2021 työpäivät
13 Yhtenäiskoulun työsuunnitelman päivitys lukuvuodelle 2018-2019
14 Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2019
15 Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2018
16   Ilmoitusasiat
17   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Säynätjoki Ilkka puheenjohtaja
Korvenranta Arja varapuheenjohtaja
Launonen Tuire jäsen
Shkatyreva Irina jäsen
Sarvala Silmu kh:n edustaja
Kuikka Marjo vs. siv.toimenjohtaja
Taponen Keijo varajäsen
Arrenius Helmi nuorisovaltuutettu

Nähtävilläolo  
kunnan internetsivuilla  
Alkaen 22.02.2019 09:00